Kdo jsme

KDO JSME

CONFESS je evropský projekt konsorcia z České republiky, Německa a Itálie. 

Koordinátor

Institute of Sustainability in Civil Engineering
(RWTH AAchen University)

The Institute of Sustainability in Civil Engineering zahájil svou činnost 1. června 2017 pod Fakultou stavebního inženýrství Univerzity RWTH Aachen. Ve své každodenní činnosti se INaB potýká s výzvou udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Zatímco ochrana naší planety a její udržitelný rozvoj jsou na politické agendě, jejich realizace zůstává v každodenní praxi velkou výzvou.

KONSORCIUM

Department of Finance (bfw) RWTH Aachen University

Katedra financí (BFW) RWTH Aachen University zahájila svou činnost pod vedením Wolfganga Breuera v roce 2000. Výzkumný a pedagogický zájem BFW je zaměřen na financování a investiční aktivity společností se silným důrazem na společenskou odpovědnost (CSR)

Climate & Company

Cílem think-tanku je podporovat osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti klimatu a udržitelného financování. Tým se skládá z odborníků z evropských institucí, finančního sektoru a výzkumu a má značné zkušenosti s vedením platforem a pracovních skupin zaměřených na udržitelné finance.

International Sustainable Finance Center (ISFC)

International Sustainable Finance Center je nezávislá, apolitická a nezisková organizace, jejímž cílem je provádět hloubkový výzkum v oblasti udržitelných financí. Centrum využívá odborné poznatky a praktická řešení k informování veřejnosti v oblasti udržitelných financí.

Czech Technical University in Prague (CVUT)

Katedra ekonomiky, managementu a humanitních studií ČVUT v Praze propojuje ekonomii s konkrétním technickým a technologickým studiem na Fakultě elektrotechnické. Katedra se zaměřuje na ekonomiku a management energetiky a elektrotechniky.

Circular s.r.l. (Circular)

Circular je malá poradenská společnost, která se zabývá tématy udržitelnosti včetně energetické účinnosti, dopadů na životní prostředí, udržitelného financování a oběhového hospodářství. Generální ředitel společnosti je strojní inženýr s doktorátem v oboru energetiky s 20 lety zkušeností v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru